MIRROR

Title: MIRROR
Arrangement: Wani [Sally]
Lyrics: Wani [Sally]
Vocals: Ranko

Original theme:

  • Rigid Paradise – Touhou Shinreibyou ~ Ten Desires; Yoshika Miyako’s theme

Album:

  • Sally [Sally] (track 6)

Versions

  • Original version: the one in the album Sally.
  • Instrumental version: available on the 2nd press of Sally.