plaza desperado

Title: plaza desperado
Arrangement: NSY [Sally]
Lyrics: shuriken [Sally]
Vocals: Ranko

Original theme:

  • Suteki na Hakaba de Kurashimasho – Touhou Shinreibyou ~ Ten Desires; stage 3 theme

Album:

  • Sally [Sally] (track 2)

Versions

  • Original version: the one in the album Sally.
  • Instrumental version: available on the 2nd press of Sally.