The Flower is Most Beautiful When It Blooms In Despair

Title: The Flower is Most Beautiful When It Blooms In Despair
Arrangement: Ei Seitarou [Shinigiwa Satellite]
Lyrics: 96 [IOSYS]
Vocals: Ranko
Screams: Shoohey [Silently Shooting Traitors]

Original theme:

  • Flowering Night – Touhou Kaeidzuka ~ Phantasmagoria of Flower View; Sakuya Izayoi’s theme

Album:

  • ROCKIN’ON TOUHOU VOL.4 [IOSYS] (track 4)