Results for Neko no Anmin DISC

      Comments Off on Results for Neko no Anmin DISC

And the most voted 12 songs are…

1. Gensou no Satellite
2. Machibito wa Kozu.
3. Kyou En
4. Wai
5. Haruka Tooi Sora no Koe
6. Panorama Girl
7. Koishi ni
8. Kakoinaki yo wa Ichigo no Tsukikage
9. Moonstone
10. Mamorubeki Mono
11. Futatsume no Kokyou
12. Makkuro na Yuki

Thanks to everybody who voted!