Trauma Recorder tour in Osaka – setlist

      Comments Off on Trauma Recorder tour in Osaka – setlist

Yesterday, while talking with my friend: “RIP Tiramisu T_T Oh, and since Ondeko no Namida is back, they can bring back a certain cute song from the same album…”

Usual source!
1. Fuwari Kakusei
2. The fear is oneself
3. Warp On
4. Minna no
5. Panorama
6. Rougetsu
7. Yodare
8. Inzen
9. Yuukeimukei
10. Machibito wa Kozu.
11. Zurezure na Hibi
12. Fusoku Hokou
13. Ikkagetsu
°Compachi corner
14. Ikiru no ga Heta na dake
15. Gensou no Satellite
16. Furubokko
17. Mesen
18. Kakoinaki yo wa Ichigo no Tsukikage
19. Saru
20. Trauma Recorder

21. Tiramisu Cowboy