Trauma Recorder tour in Niigata – setlist

      Comments Off on Trauma Recorder tour in Niigata – setlist

And let’s start this new season of lives!! A couple of Ayakashi Yokochou live debuts and great comebacks!

A small note: my friend Scott won’t be at any of the lives of this tour, so no live reports from him.

Setlist from the usual:
1. Kasho no Yume
2. Sorairo Ribbon
3. Yodare
4. Good Master
5. Inzen
6. Motelab.
7. Furubokko
8. Machibito wa Kozu.
9. Zurezure na Hibi
10. Fusoku Hokou
11. Ikkagetsu
12. Ikiru no ga Heta na dake
13. Ikiru
14. Mesen
15. Radical Shoujo
16. Gensou no Satellite
17. Saru
18. Kakoinaki yo wa Ichigo no Tsukikage
19. Trauma Recorder

20. Panorama